20-03-2011

Billedbøker i samlingsstunden


Å lese billedbøker i samlingsstunden kan by på problemer. Vi tenker at bøker er bra for barn, dermed kan man trygt ta med seg en bok og lese den høyt. Da skjer ofte det som må skje: Når vi først presenterer bilder for barn opplever de fortellingen først og fremst gjennom bildene. Det kan være fordi visuelle sanseinntrykk er sterke inntrykk som lett kan overskygge de andre. Da blir det litt urettferdig når bildet er lite og passerer forbi før de har rukket å fokusere blikket. Barna vil se, studere, analysere og prate om det de ser. "Jeg ser ikke!!", protesterer barna og man tenker kanskje der man sitter: "Når får barna sett nok?"

Alle som har prøvd dette vet at å lese for en stor gruppe barn er noe helt annet enn å lese for to, tre på fanget.

Med dagens digitale hjelpemidler har vi mulighet til å formidle billedbøker til grupper på en bedre måte. Får vi det til har vi en utømmelig kilde til gode inntrykk. Billedbøkene kan sees som barnas nærmeste kunst og billedgalleri. Barna oppfatter stemninger, farger, former, detaljer og liker å sette ord på det de ser. I gode billedbøker kan en dessuten oppdage at bildene forteller langt mer enn teksten. Presentasjonen av dem er derfor viktig for helhetsopplevelsen. 

Ved hjelp at pc, projektor og skjerm/vegg kan vi nå lese bøkene på storskjerm!

Man kan ta bilder av hver side i favorittbøkene, katalogisere og legge på minnepenn og vise via pc og projektor. Man kan også gå inn på www.bokhylla.no, nasjonalbibliotekets sider på nettet og vise via den. (Her finner du den. Skriv ønsket bok i søkefeltet. Er boken merket med et grønt "bøker"-felt, trykker du på den. Da er boken digitalisert og du kan du ble deg gjennom boka sammen med ungene i samlingsstund eller kosestund. Her er et eksempel) 

Tenk deg pekeboka for de minste på denne måten. Man kan peke, snakke, reise seg og ta på, filosofere og sette ord på det en ser. De eldste får sett nok og kan oppdage detaljer og prate om bildene. Via pc og projektor kan man også presentere billedkunst, filmsnutter og klipp. Mange voksne liker dessuten tanken på at de nå kan sitte blant barna i samlingsstunden

God bok!

News


ArkivDesign by In Obscuro